FTP Utility

FTP Utility 1.0

Miễn phí
Establish a data receiving channel on any device
Người dùng đánh giá
4.2  (23 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Receive data signals from multi-functional devices of compatible types and models by applying the Scan to FTP method. Privacy protection is ensured by user authentication by means of login name and password. Received data is saved in a selected folder.
KONICA MINOLTA FTP Utility là do chương trình dùng để nhận được dữ liệu đó được gửi đến từ tương thích những thiết bị (multifunctional sản phẩm) sử dụng máy Quét cho FTP chiến dịch. Chương trình cho phép anh nhận được dữ liệu từ một multifunctional sản phẩm, authenticates người dùng tên và mật mã và lưu dữ liệu đó trong máy ghi nhận được thư mục.
Thông tin được cập nhật vào: